10% Bonus Rebat (Had Maksimum Bonus: RM 388)
  • Had Maksimum Bonus adalah RM388.
  • Had Minimum Deposit adalah RM10.
  • Had Minimum Cash Out adalah RM50.
  • Had Maksimum Cash Out adalah RM100,000.
* Promosi ini hanya dinikmati untuk setiap deposit.
* Anda hanya boleh membuat tuntutan setelah baki akaun anda kurang dari RM 1.
* Selepas anda Cash Out, anda tidak dapat menuntut bonus ini.

Contoh:
(Anda Hanya boleh membuat tuntutan untuk Bonus ini jika anda megalami kehilangan)
Deposit = RM100
Bonus Deposit 10% = RM10
Sekiranya baki akaun anda kurang dari RM 1, anda boleh menuntut Bonus Deposit 10% dengan mengklik butang rebat/Rebate .

  1. Bonus ini mesti dituntut dalam tempoh masa 30 hari, jika gagal dituntut dalam tempoh tarikh luput, bonus ini akan dihapuskan.
  2. Setiap ahli hanya dibenarkan mempunyai satu akaun berdaftar di Royalbet.
  3. Sekiranya kami mendapati bahawa ahli membuat lebih daripada satu akaun dengan akaun Bank / Nama Penuh / Alamat IP yang sama, Royalbet akan menganggap akaun ini sebagai akaun organisasi.
  4. Royalbet berhak untuk menamatkan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.
  5. Setelah menerima Bonus Deposit Pertama, pemain bersetuju dengan terma dan syarat di atas.